Làm thế nào để viết một bài văn hay?

Trong cuộc sống của chúng ta, từng ngày, từng giờ đều hiện lên muôn hình vạn trạng của những lời hay ý đẹp. Việc góp nhặt, sàng lọc từ vô vàn “những lời hay ý đẹp” đó không chỉ góp phần trang bị thêm nguồn vốn kiến thức cho ta mà nó còn góp phần để chúng ta có thể có những trang văn, trang […]

Read More Leave comment